Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022

24 APR 2022 19:40
9 maj 20:00 Sätrahallen (föregås av fotografering från 17:00)
  • Skapad: 24 APR 2022 19:40

Årsmötet 2022 blir 9 maj 20:00 i Sätrahallen

Föregås av fotografering från 17:00

Styrelsens fråga till årsmötet, förslag till ändring av stadgarna i §9 samt §12j.
§9 tidigare text:                           
• Styrelsen utses på föreningens årsmöte och består av ordförande samt ytterligare 4 ledamöter och två suppleanter för dessa, valda enligt §12. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Styrelsens förslag på ny text i §9:
• Styrelsen består av ordförande samt upp till sex (minst fyra) övriga ledamöter och två suppleanter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt¬ningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befatt¬ning inom styrelsen. 
§12j tidigare text:                       
• Val av två styrelseledamöter för en tid av två år och eventuellt fyllnadsval, (Vid första val efter att dessa stadgar antagits väljs halva antalet ledamöter för en tid av två år och övriga för en tid av ett år).
Styrelsens förslag på ny text i §12j:
• Val av minst hälften av ledamöterna på en tid av två år och eventuellt fyllnadsval på en tid av ett år.
Skribent: Mats Himmelskog
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
HK Cliff - Handboll
Stora Sällskapets Väg 28
12731 Skärholmen

Kontakt:
Tel: 086468110
E-post: This is a mailto link

Se all info